Центар на моќ

Политички партии, владини агенции, поединци блиски со властите на кои им е дадена моќ за управување, бизнис-корпорации и лоби-групи коишто работат за нив и контролираат значителни делови од општеството. Со своето јавно или прикриено дејствување може да влијаат врз законодавството, јавните политики, мерките на владините институции, обликувањето на јавното мислење и медиумското известување.

Албански

Qendër e fuqisë

Англиски

centre of power