Perestrojka

Reformë politike dhe ekonomike në Bashkimin Sovjetik, të futur nga Mihaill Gorbaçov në vitet e vonshme 80, së bashku me “zërimin” me qëllim të rirreshtimit (perestrojka) të sistemit politik dhe ekonomik dhe tejkalimit të stanjacionit . Shih Ngritje e zërit.

Anglisht

Perestroika