Kompetenca informative e publikut/nivele të kompetencës

Ekzistojnë disa tregues për edukimin mediatik dhe informativ të publikut dhe kompetencës së saj.

1) Motivues (motive për kontakt me informacione;

2) kontakt (frekuenca e komunikimit/kontaktit meinforacione);

3) kognitiv (njohje  e terminologjisë, teorisë së informacioneve dhe karakteristikave të proceseve të komunikimit (masiv);

4) perceptues (aftësi për shqyrtim të informatave);

5) interpretues/vlerësues  (aftësi për krijim/përhapje të informatave);

6) kreativitet (prani e kreativitetit në aspekte të ndryshme të aktivitetit – perceptues, artistik, hulumtues etj) (E.M.)

Anglisht

audience informationliteracy / competence levels