Gjendja-Fomo

Gjendja e anksiozitetit se diçka është duke u bërë lëshim në internet, se nëse personi mungon ndonjë kohë nga rrjeti, kanë ndodhur punë të rëndësishme ose janë paraqitur informacione të rëndësishme për të cilat ajo ka bërë lëshime. Për shkak të gjendjes së tillë të anksiozitetit, personi e freskon vazhdimisht ekranin dhe është në kërkim të informacioneve të reja.

Anglisht

Fear of Missing Out