Gazetari konstruktive

Qasje gazetareske profesionale e orientuar drejt zgjidhjeve të problemeve për të cilat raportohet, në vend të tregimeve negative dhe atyre të bazuara në konflikte. E nxit publikun të reagojë në mënyrë më kritike dhe analitike. Ideja e konstruktivizmit në gazetari është t’u japë tregimeve më shumë kontekst. Qëllimi i tij është t’ia zbulojë shkaqet kryesore të problemit, por edhe të raportojë mbi ide të reja, në mënyrë që shoqëria të mund të lëvizë drejt drejtimeve të qëndrueshme dhe më të avancuara.

Anglisht

Constructive journalism