Frekuencë

Në media: shkalla e përsëritjes së temave në lajmet ose informacionet –sa më shumë që përsëritet ndonjë temë, ka më shumë gjasa se do të vazhdojë të jetë aktuale edhe më tutje. Frekuencë negative është kur ndonjë temë është lënë anash, përkatësisht është në margjinat e raportimit e me atë nuk mund të theksohen argumentet për rëndësinë e saj.

Anglisht

Frequency