Diskutim-panel

Diskutim publik me pjesëmarrje të disa njohësve rreth një teme të caktuar; diskutim në tryezë të rrumbullakët.

Anglisht

Panel discussion