Тврда вест

Вест наменета да ѝ помогне на публиката да донесе став или одлука за некое прашање или настан, со помалку придружни коментари. Се однесува на теми како што се: политика, меѓународни односи и економија. Се смета за посебно важна за јавноста и вообичаено се следи во континуитет.

Албански

Lajm i fortë

Англиски

hard news