Легенда

Кус текст што придружува некоја фотографија или илустрација кои се составен дел од поголем пишан текст (статија, интервју итн.), а којшто е во функција на објаснување на визуелната претстава.

Албански

Legjendë

Англиски

Caption