Џингл

1. Кратка, едноставна мелодија, често со зборови, којашто се користи за рекламирање производ или програма на радио или телевизија.

2. Кратко и ударно парче музика.

3. Кусо видео проследено со музика за разделување парчиња од телевизиска емисија.

Албански

Xhingël

Англиски

jingle