Dekriptim

Procesi gjatë së cilit teksti i shifruar ose i enkriptuar paraprakisht (shih enkriptim) shndërrohet përsëri në informacionet origjinale, quhet dekriptim.

Maqedonisht

Декрипција

Anglisht

Decryption