Цитат

Извадок од нечиј текст или говор, вообичаено обележан со наводници или други средства. Во текст или научна студија се дава со целосни податоци од каде е преземен, со наведен автор, наслов на книга или статија, издавач, место и година на издавање, страница.

Албански

Citat

Англиски

citation