Авторски права

Права коишто ги имаат авторите на оригиналните дела и авторските трудови да умножуваат и да дистрибуираат копии, јавно да изведуваат или да ги прикажуваат оригиналните дела или да создаваат изведени дела врз основа на оригиналите. За времетраењето на авторското право се користи должината на животниот век на авторот со додадени 70 години во Европската Унија или додадени 75 години во САД.

Албански

Të drejtat autoriale

Англиски

copyright