Të drejtat autoriale

Të drejtat, të cilat i kanë autorët e veprave origjinale dhe veprës autoriale, për t’i shumëzuar dhe shpërndarë kopjet, të interpretojnë ose t’i prezantojnë publikisht veprat origjinale ose të krijojnë vepra  të reja në bazë të atyre origjinale. Për kohëzgjatjen e të drejtës autoriale përdoret jetëgjatësia e autorit, me 70 vite të shtuara në Bashkimin Evropian ose 75 vite të shtuara në ShBA.

Anglisht

copyright