Вештачка интелигенција

Вештачката интелигенција [скратено ВИ) е гранка на компјутерските науки посветени на развој на програми што ќе им овозможи на компјутерите да симулираат или дури и да реплицираат обрасци на човечка интелигенција (решавање проблеми, зборување итн.)

Албански

Inteligjencë artificiale

Англиски

Artificial intelligence