Vërshim

Stërngarkim i hapësirës mediatike me propagandë qeveritare, që të largohet vëmendja e publikut nga tema të rëndësishme, të cilat nuk janë në dobi të saj.

Anglisht

flooding

Për më shumë shih:

W. Lance Bennett and Steven Livingston (Ed.) The Disinformation Age, Cambridge University Press.