Temë

1. Problemi kryesor, mendimi, ideja kryesore ose objekti i tekstit.

2. Pako kryesore e formave, ngjyrave, pamjes së dritares dhe detajeve tjera grafike te pajisjet teknike informatike, siç janë kompjuterët dhe telefonat, ose te faqet e internetit.

Maqedonisht

Тема

Anglisht

theme