Stigma, stigmatizimi

Shënimi, vula, turp i hedhur ose dënim joformal mbi dikë, për shkak të karakteristikave siç është invaliditeti i caktuar ose sëmundje psikike. Ndonjëherë personaliteti stigmatizohet edhe për shkak të diçkaje që e ka përjetuar. Stigma e ka shkatërruar autoritetin personal dhe shkakton dënim publik të personalitetit, që mund të ketë pasoja të thella mbi të, me ç’rast stigamatizimi është dukuri e dëmshme në komunitet.

Anglisht

Stigmatization