Reporter

Gazetar i cili kumton informacione përmes medias drejtpërdrejtë nga vendi i ngjarjes. Gazetar i cili raporton nga terreni.

Maqedonisht

Репортер

Anglisht

reporter