Поттик, зголемување

1. Чин за помош или охрабрување.

2. Зголемување на износот.

Албански

Nxitje, rritje

Англиски

boost