Nxitje, rritje

1. Akt i ndihmës ose inkurajimit.

2. Rritje e shumës.

Anglisht

boost