Нови медиуми

1. Производи и услуги кои овозможуваат информирање и забава преку компјутери или интернет, а не преку традиционалните медиуми како телевизијата и весниците.

2. Модерни начини на споделување информации преку обезбедување забава, на пример интернет или смартфони.

Албански

Media të reja

Англиски

new media