Nikoqir/hostim

1. Person i cili i mirëpret dhe bisedon me të ftuar në programe televizive dhe të radios (shih prezantues).

2. Lidhje kompjuterike e kompjuterëve personalë  me Internet; biznes për vendosjen e ueb faqeve në Internet që të shihen nga secili përdorues me lidhje interneti; vend ku ruhen datotekat.

Maqedonisht

Домаќин

Anglisht

host, hosting