Montim

Proces i krijimit të tekstit mediatik përmes grupimit, ngjitjes së fragmenteve të caktuara në një tërësi.

Maqedonisht

Монтажа

Anglisht

montage, cutting, cut