Монтажа

Процес на создавање медиумски текст по пат на групирање, лепење на одделни фрагменти во една целина.

Албански

Montim

Англиски

montage, cutting, cut