Медиумска манипулација

Збир од поврзани техники во кои на вешт начин се создава слика или аргумент што фаворизира нечии конкретни интереси. Таквите тактики може да вклучуваат употреба на логички заблуди, манипулација, дезинформации, реторички и пропагандни техники. На тој начин се пренасочува вниманието на публиката кон нешто друго за да престане да слуша одредени аргументи. Односите со јавноста исто така може да се користат и како дејство за манипулација.

Албански

Manipulimi mediatik

Англиски

media manipulation

За повеќе види:

Heath, R.L. ed., 2013. Encyclopedia of public relations. Sage Publications.