Медиумска култура

Севкупност на материјалните и на интелектуалните вредности во областа на медиумите, што подразбира и историски определен систем на нивното производство и функционирање во културниот контекст на групата.

Албански

Kulturë mediatike

Англиски

media culture