Media të reja

  1. Produkte dhe shërbime që mundësojnë informim dhe argëtim përmes kompjuterëve ose internetit, e jo përmes mediave tradicionale si televizioni dhe gazetat.
  2. Mënyra moderne të shpërndarjes së informacioneve përmes argëtimit, p.sh., internet ose telefona të mençur.

Anglisht

new media