Legjendë/kajron

1. Tekst i shoqëruar me ilustrim ose fotografi; tekst i shkurtër në ekran që e sqaron ose është në lidhje me fotografinë vizuale (p.sh., emri i personit që flet). Ka të bëjë me formën e shkruar;

2. Shirit teksti që lëviz përgjatë pjesës së poshtme të ekranit televiziv. Ka të bëjë me formën e videos.

Anglisht

caption