Kulturë mediatike

Tërësi e vlerave materiale dhe intelektuale në fushën e mediave, që nënkupton edhe sistem të caktuar historik të prodhimit dhe funksionimit të tyre në kontekstin kulturor të grupit.

Anglisht

media culture