Koment

1. Përshkrim i ngjarjes, përderisa ajo është duke ndodhur, i bërë nga drejtuesi i programit mediatik para lidhjes së drejtpërdrejtë të reporterit.

2. Çdo përmbajtje mediatike e cila përcjell mendime dhe qëndrime gazetareske, në vend të gjendjes faktografike, p.sh., koment i redaktorit.

Maqedonisht

Коментар

Anglisht

commentary