Inteligjencë artificiale

Inteligjencë artificiale [shkurtesa IA) është degë e shkencave kompjuterike të zhvillimit të programeve që do t’u mundësojë kompjuterëve të simulojnë ose bile edhe të replikojnë formularë të inteligjencës njerëzore (zgjidhje të problemeve, të folurit, etj).

ChatGPT është sistem IA falas (me kufizime). Një prej të parëve dhe më të njohura nga lloji i tillë.

Gemini (Google) sistem IA i Google. Paralajmërohet se gjithnjë më shumë do të zbatohet në Android OS.   Copilot (Microsoft) sistem IA i Majkrosoftit. Paralajmërohet se gjithnjë e më shumë do të zbatohet në sistemin operativ të Majkrosoftit.

Anglisht

Artificial intelligence