Информациска писменост

Способност да се пронајдат, примаат, проценат, толкуваат и ефективно да се користат информациите.

Албански

Edukimi informativ

Англиски

information literacy