Hendek digjital

Forma të reja të pabarazisë sociale që dalin nga qasja e pabarabartë tek teknologjitë e reja të informacionit dhe komunikimit, sipas gjinisë, territorit, klasës shoqërore.

Anglisht

digital gap