Blog

Faqe interneti me listë të përditësuar rregullisht të komenteve dhe lidhjeve që çojnë tek  informacionet në Internet. Blogu shpesh shërben si një ditar i disponueshëm publik, i një individi ose një komuniteti dhe synon ta pasqyrojë karakterin dhe personalitetin specifik të përdoruesve të faqes.

Maqedonisht

Блог

Anglisht

blog/weblog