Banerë

Reklama (slogane) të vendosura në vend të dukshëm në faqen e internetit, të cilat janë joshëse për syrin, që t’ia tërheqin vëmendjen vizitorit. Mund të jenë imazhe ose animacione dhe të shërbejnë si vegëz e faqes së internetit të klientit. Banerët ndikojnë tek konsumatorët, me ç’rast e rrisin shitjen.

Maqedonisht

Банери

Anglisht

Banners